• 0123456789
  • hotrodoanhnghiep.vfa.gov.vn

Tổ chức, cá nhân sản xuất, cơ sở kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo Chương III, nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm theo Chương II, nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới đơn vị được phân công theo Điều 9 của Thông tư liên tịch số 13/201TTLT-BYT- BNNPTNT- BCT.

Hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ An toàn thực phẩm

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thao tác, nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay trên hệ thống.

about img

Hướng dẫn video

Bấm để xem

...

Doanh nghiệp

...

Hồ sơ

...

Xác nhận kiến thức

...

Bản công bố